Bases legals del concurs de Facebook “1 any d’Higia!”


 1. L’empresa Higia Salut amb domicili social al Passeig Doctor Joan Oliveras amb CIF B66686643, organitza un CONCURS denominat “1 any d’Higia”.
 2. Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a Higia i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per comunicar-li el premi.
 3. La promoció consisteix en un sorteig d’una sessió de fisioteràpia més una sessió de nutrició totalment gratuïts. Per a poder participar-hi s’ha de comentar a la mateixa publicació responent a la pregunta de “Què significa Higia?”. Només es pot participar una vegada per perfil de Facebook.
 4. La data d’inici del concurs és el dia 10/04/2017 a les 19:00 i finalitza el 24/04/2017 a les 11:00am.
 5. Podran participar a la promoció, totes les persones físiques majors de 18 anys, que siguin fans de la pàgina oficial de
  Facebook Higia Salut Integral i que contin amb un perfil d’usuari real a Facebook.
 6. El guanyador es seleccionarà al atzar entre tots els participants a partir d’una selecció automàtica entre aquests.
  Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador en un període de 7 dies, des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior el seu dret a reclamar el premi.
  Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a la fan page de Facebook de Higia Salut Integral i via missatge privat, una vegada finalitzada la promoció i durant les 48 hores següents.
  El premi es durà a terme al centre de salut Higia de Manlleu.
 1. El premi consisteix en una sessió de nutrició de 30 minuts i una sessió de fisioteràpia de 60 minuts a escollir entre rehabilitació, fisioteràpia respiratòria, massoteràpia, entrenament personal, neurorehabilitació, pilates, hipopressius, RPG…
 2. S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i / o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat. l’empresa Higia Salut queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. L’empresa Higia Salut es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs. L’empresa Higia Salut exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les errades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet. L’empresa Higia Salut es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases. L’empresa Higia Salut es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals. Així mateix, l’empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.
 3. La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, l’empresa Higia Salut quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *