Logopedia
La dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament caracteritzat per una dificultat en l’adquisició de la lectura i/o l’expressió escrita en persones amb una intel·ligència i escolarització normal. Des de l’àmbit logopèdic es realitzen reeducacions per tal de millorar la lectura i l’escriptura de les persones amb dislèxia. A més, tenint en compte que són […]

Què és la dislèxia i com la podem detectar?Existeixen múltiples evidències de com, en les fases primerenques, mitjançant el joc i amb la comunicació que establim amb els nens en aquests moments lúdics afavorim un bon desenvolupament del seu llenguatge. Això és especialment important en aquesta fase ja que el seu repertori foneticofonològic (l’inventari fonètic s’entén com el conjunt de sons que […]

A què podem jugar aquest estiu?