El complex món dels virus a l’infància


En els últims vint o trenta anys hi ha hagut un important augment de la incidència de les malalties respiratòries infantils, sobretot en els països desenvolupats. Es creu que és degut a la millora de les cures i la higiene que reben els nens en aquests països. Amb tot, alterant la maduració del sistema immunològic per la insuficient exposició a agents infecciosos. Actualment predominen les infeccions respiratòries víriques sobre les bacterianes en infants, com ho és la freqüent bronquiolitis.

Què és la bronquiolitis? És una malaltia infecciosa a les vies respiratòries baixes, causada per un virus, en el 90% dels casos pel VRS (Virus Respiratori Sincitial). Majoritàriament afecta a nens i nenes menors de 2 anys i pot fer-ho durant tot l’any, tot i que des del mes d’octubre fins l’abril el risc és major.

Els símptomes inicials semblen un simple refredat, amb el nas tapat i tos, i a vegades febre. Seguidament es nota un empitjorament del infant amb tos més freqüent, dificultat per a respirar, alteració de la gana i el son i s’escolten sibilàncies (pitos) o roncs al pit. En aquesta fase ja es troba instaurat moc al pulmó, a nivell dels bronquis, inflamació i broncospasmes en aquestes vies. Arribats a aquest punt es sol administrar broncodilatadors, si cal algun medicament per la febre i s’aconsellen neteges nasals i beure molta aigua. En aquests casos no hi ha un fàrmac eficaç per tant no es recepten antibiòtics.

La fisioteràpia respiratòria ajuda a drenar les secrecions de les vies respiratòries. L’eliminació d’aquestes secrecions, evita l’obstrucció de les vies aèries, permetent el correcte pas de l’aire i intercanvi de gasos i prevenint l’aparició de complicacions greus. Sent major  la seva eficàcia al inici de la malaltia, quan l’infant presenta els primers símptomes, en fase ambulatòria, i evitant ingressos hospitalaris.

Després del primer episodi de bronquiolitis un percentatge dels infants presenten recidives en els anys següents a la infecció. En els últims anys s’està estudiant la relació existent entre la bronquiolitis aguda produïda per virus i el desenvolupament subsegüent hiperactivitat i asma. Es considera que els nens menors de dos anys que han patit tres o més episodis obstructius són asmàtics.

Així doncs, aconsellem com a tractament i prevenció d’aquesta malaltia la fisioteràpia respiratòria; tenint en compte que molts episodis de bronquiolitis poden produir seqüeles al pulmó del nen i patir altres malalties respiratòries d’adult. Degut a les característiques especials del nadó i del infant, i la complexitat d’aquestes tècniques, cal que el fisioterapeuta que apliqui aquest tractament estigui especialitzat en fisioteràpia respiratòria.

Laura Crous
Fisioterapeuta Col•legiada 11670

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *