A què podem jugar aquest estiu?


Existeixen múltiples evidències de com, en les fases primerenques, mitjançant el joc i amb la comunicació que establim amb els nens en aquests moments lúdics afavorim un bon desenvolupament del seu llenguatge. Això és especialment important en aquesta fase ja que el seu repertori foneticofonològic (l’inventari fonètic s’entén com el conjunt de sons que es presenten de forma aïllada en la seva llengua i la fonologia és el so introduït en la síl·laba o la paraula) es troba en ple desenvolupament i se sol completar als 7 anys.

Són d’especial utilitat els jocs simbòlics, aquells en que es combinen situacions reals i fets imaginaris; es juga a representar situacions de la vida quotidiana en un pla imaginari com les cuinetes, botiguetes, papes i mames, la rutina d’un bany… Una bona manera de començar és utilitzant nines, ninots, objectes petits de plàstic que representin l’objecte real (o fins i tot els objectes de veritat, si no suposen un perill per la seguretat de l’infant). En fases de desenvolupament posteriors, quan el nen sigui més gran, podrà anar aconseguint un nivell superior d’abstracció com per realitzar el mateix joc sense necessitat de l’element en qüestió. Potser emprarà un objecte que no és el corresponent (per exemple, agafarà una ampolla i l’utilitzarà com si fos un micròfon) o, fins i tot, ja no necessitarà res més que el propi cos per jugar al joc simbòlic (per exemple, farà veure que punxa i talla menjar amb els dits).

Image of happy friends having fun on playground together

Si introduïm el joc de rols en aquest joc simbòlic, encara podrem potenciar més el seu llenguatge. Consisteix simplement en establir qui fa cada rol (l’un de botiguer, l’altre de comprador; l’un de metge, l’altre de pacient…). Aquí serà més fàcil establir un diàleg i modelar, ampliant i millorant amb les nostres intervencions, allò que el nen ha dit. És important no recórrer al “no es diu així” sinó, en tot cas, usar la correcció implícita. Si, per exemple, jugant a botiguetes el nen ha dit “sí, pàtans” en lloc de “no ho has dit bé, són plàtans” convé que seguim amb el joc, retornant-li el que ha dit de manera correcta i ampliada: “Ah, així que vols comprar plàtans”.

 

A més d’utilitzar el joc simbòlic per augmentar i millorar el seu llenguatge aprendran, tot gaudint, a comprendre i relacionar-se amb l’entorn, a conèixernels rols que existeixen a la societat i a tenir més imaginació i creativitat. Nosaltres, de retruc, oferint-los aquest espai de lleure, potenciarem el vincle emocional que tenim amb ells.

 

Elisabet Reig Malé

Logopeda col·legiada 2025

Psicòloga col·legiada 22687

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *