Fisioteràpia geriàtrica


Procés actiu dirigit a les persones de la tercera edat amb problemes de:

FATIGA
PRÒTESIS
ARTROSIS I ARTRITIS
HIPERTENSIÓ
DIABETIS
OSTEOPOROSIS

Tractaments de fisioteràpia geriàtrica per desenvolupar al màxim el potencial físic, psíquic i social