Fisioteràpia traumatològica


Podem alleugerir el dolor, reduir la inflamació i potenciar la musculatura en casos de:

FRACTURA ÒSSIA
ESQUINÇ
LUXACIÓ
POLITRAUMATISME
CONTUSIÓ
RUPTURA MUSCULAR

Els nostres tractaments estan encaminats a recuperar la mobilitat i la funcionalitat del pacient

L'àmbit de traumatologia en la fisioteràpia té com a objectiu que el pacient recuperi la seva funcionalitat i es reintrodueixi de nou a la seva vida diària