Fisioteràpia pediàtrica


Tractem els infants que presenten trastorns o patologies del desenvolupament

Malalties neurològiques (Paràlisi cerebral, Duchenne, Espina Bífida, Atrofia Espinal...)
Malalties Respiratòries (bronquitis, bronquiolitis, asma, pneumònia...)
Malalties traumatològiques (Tortículis congènita, PBO, peus bots, displàsia de maluc...)
Malalties genètiques (Sd. Down, Sd. Rett, Sd. Prader-Willy, Sd. Angelman...)

Les nostres intervencions estan encaminades a buscar el desenvolupament psicomotriu natural del infant

El nostre objectiu és la qualitat de vida i el benestar de la nena o nen i la seva família