Fisioteràpia en neurorehabilitació


Podem ajudar a pacients amb:

ESPASTICITAT
MOVIMENTS INVOLUNTARIS
REEDUCACIÓ DE LA MARXA
ESQUEMES PATOLÒGICS DEL MOVIMENT
CONTROL POSTURAL
ESTABILITAT
DOLOR

Oferim serveis especialitzats dirigits a:

Tractem als infants que presenten alguna alteració en el seu desenvolupament, en la seva capacitat de moviment o certes deficiències per potenciar el seu creixement i les seves habilitats en diversos àmbits, aconseguint un adequat desenvolupament motor.

Amb els nostres serveis treballem per millorar la qualitat de vida de les persones que hagin tingut lesions medul·lars, paràlisis cerebrals, traumatismes cranionencefàlics, accidents vasculars cerebrals, parkinson, esclerosis lateral amiotròfica, múltiple o espina bífida, i ajudem a augmentar significativament els seus nivells d’autonomia.

Treballem per a recuperar i/o millorar el moviment del pacient mitjançant tècniques que afavoreixen la plasticitat cerebral

Podem ajudar a millorar la qualitat i la eficàcia dels moviments per aconseguir una major autonomia en la vida diària i qualitat de vida del pacients i la seva família.