Estudi biomecànic de la marxa


L'anàlisi es pot realitzar en diferents casos:

DOLOR DE PEUS
ESPORTISTES
MOLÈSTIES GENOLLS I/O ESQUENA
MARXA ALTERADA (en adducció, de puntetes...)
INFANTS (peus valgs, plans, dolors als talons...)
PEU NEUROLÒGIC

Anàlisi i estudi de la petjada a través de la plataforma informàtica FOOTSCAN.

. L’estudi permet detectar possibles anomalies estructurals, anatòmiques i funcionals i, es pot realitzar a tothom que pateixi dolor als peus o molèsties al caminar. Als esportistes, l’estudi permet l’anàlisi biomecànic del gest esportiu del pacient amb la finalitat d’evitar lesions, valorant i tractant una marxa patològica.