Teràpia ocupacional


Els nostres tractaments van dirigit a nenes i a nens amb problemes de:

ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ
DIFICULTATS D'APRENENTATGE
ALTERACIONS EN EL TO MUSCULAR
RETARD EN LA PARLA I EL LLENGUATGE
RETARDS MADURATIUS I DEL DESENVOLUPAMENT
DIFICULTATS EN EL JOC I EN LA SOCIABILITZACIÓ
NENS QUE HAN PATIT UNA MANCA D'ESTIMULACIÓ: ADOPTAT, AMB LLARGUES HOSPITALITZACIONS...
DIFICULTATS PER FUNCIONAR A L'ESCOLA I EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

Què és la Teràpia ocupacional pediàtrica?

En el món dels infants les ocupacions giren entorn el joc, anar a l'escola, relacionar-se amb els amics, amb la família, i participar en les activitats de la vida diària, el terapeuta ocupacional capacita i ajuda als infants a desenvolupar les habilitats necessàries per aconseguir que aquestes activitats es puguin dur a terme de la forma més independent i satisfactòria possible